1jaar bakkerautomotive
logo
1jaar bakkerautomotive

Bakker Automotive Actievoorwaarden

Prijzen*

 1. Hoofdprijs: Week villa verblijf Spanje inclusief zwembad voor twee personen, inclusief €250,- reiskostenvergoeding
 2. Vijf grote onderhoudsbeurten
 3. Vijf kleine onderhoudsbeurten
 4. Tien apk-keuringen
 5. Diverse kleine prijzen

*Prijzen

 1. Hoofdprijs – Het verblijf Casa Amarilla is in het voor- of naseizoen (op basis van beschikbaarheid). Vlucht en huurauto dient de winnaar zelf te boeken. Casa Amarilla, Albir, Spanje, zie ook CasaAmarila.eu
 2. Grote onderhoudsbeurt ter waarde van maximaal €525,-, inclusief btw. Hierbij worden filters, bougies (bij een benzinevoertuig) en olie vervangen, inclusief het verversen van de remvloeistof. Daarnaast worden alle overige vloeistoffen bijgevuld tot een maximum van 3 liter per vloeistof. De auto wordt verder in zijn geheel gecontroleerd. Het type olie is 5W30ne, bij een afwijkend olietype berekenen wij een toeslag (hiervan stellen wij de klant vooraf op de hoogte).
 3. Kleine onderhoudsbeurt ter waarde van maximaal €150,-, inclusief btw. Hierbij worden oliefilter, interieurfilter, en olie vervangen. De overige vloeistoffen vullen wij aan waar nodig tot een maximum van 3 liter per vloeistofsoort. Het type olie is 5W30ne. Bij een afwijkend olietype bereken wij een toeslag (hiervan stellen wij de klant vooraf op de hoogte).
 4. apk-keuring ter waarde van maximaal €35,-, inclusief btw. Hierbij wordt de auto gekeurd en afgemeld (als er geen gebreken gevonden worden, die tot afkeur van de auto kunnen leiden).
 5. Diverse ‘kleine’ prijzen waaronder producten van Champion Lubes (www.championlubes.com) en ruitenwissers van SWF

De gewonnen prijzen hebben een geldigheid van 1 jaar. Inzake de hoofdprijs (Weekverbijf in Casa Amarilla) dient de reservering voor 1 januari 2017 te geschieden. Het moment van verblijf dient voor 1 januari 2018 plaats te vinden.

Overige voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor de prijzen dient u tijdens de loting aanwezig te zijn.
 • Deelnemers aan de loterij dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 • Prijzen/vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 • Indien een deelnemer aanspraak maakt op een prijs dient hij daartoe de voucher te overhandigen. Indien de deelnemer daartoe niet in staat is, is de betreffende deelnemer niet gerechtigd tot ontvangst name van de prijs.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

Ook al besteedt Bakker Automotive de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en correctheid van de verstrekte informatie, zijn er geen rechten te ontlenen aan eventueel onzorgvuldigheden in de tekst of interpretatie van de voorwaarden zoals uiteengezet in de Actievoorwaarden – Bakker Automotive Jubileum Loterij.

Bakker Automotive is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, voor de gevolgen van/ gebreken in de verstrekte prijzen.

Bakker Automotive is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit en/of samenhangt met deelname aan de actie en uitvoering van de verstrekte prijzen.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Bakker Automotive gelden eveneens voor door de Bakker Automotive ingeschakelde personeel en door haar ingeschakelde derden gedurende de looptijd van deze actie, het jubileum evenement op 16 juli 2016, en gedurende de uitvoering van de verstrekte prijzen.

Bakker Automotive is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat Bakker Automotive daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

Wijziging van de actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de actie, zal door Bakker Automotive bekend worden gemaakt op de website www.bakkerautomotive.nl.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de actie(voorwaarden) kunt u mailen naar info@bakkerautomotive.nl. Bakker Automotive streeft ernaar om binnen 3 weken te reageren op een eventuele klacht.